utorak, 9. kolovoza 2011.

Kornati - Nacionalni park


S obzirom na blizinu Nacionalnog parka Kornati Vodicama, sada je najlogičnije otići u taj raj, za koji je prilikom posjete početkom 20. stoljeća, veliki irski poet i dobitnik Nobelove nagrade za književnost George Bernard Shaw napisao:" Posljednji dan stvaranja odlučio je Bog okruniti svoje djelo, i tako iz suza, zvijezda i daha stvori Kornate."
Kornati
Malo se uznemirim kada se sjetim velikog požara na Kornatima 2007. godine. Kornatska tragedija u kojoj još uvijek nije razjašnjeno da li se mogla izbjeći, s obzirom na pomalo kontroverzne okolnosti u kojima je ozlijeđen jedan,  a poginulo 12 vatrogasaca, ostavlja mi gorčinu u želucu, pa mi je žao što Kornate ne mogu više doživjeti na isti način kao da se ništa nije dogodilo.
Križ
Postavljeni križevi za poginule vatrogasce
Kornati su najgušća otočna skupina na cijelom Sredozemlju sa približno 150 otoka. Smješteni su između otoka Žirja, Dugog otoka i Pašmana. Arhipelag je podjeljeno u dvije skupine: Donje Kornate i Gornje  Kornate. Donje Kornate čine otoci Sit i Žut i otoci oko njih, a Gornje Kornate otok Kornat i obližnji otoci.
Karta Kornata
Područje Kornata proglašeno je Nacionalnim parkom 1980. godine zajedno sa područjem Telaščice na Dugom otoku, ali je kasnije taj dio izdvojen u poseban zaštićeni Park prirode, a u sastavu Nacionalnog parka sada se nalazi 89 otoka na površini 220 km2.
Kornati
U Nacionalni park Kornate može se doći vlastitim ili iznajmljenim brodom ili u organizaciji ovlaštenih brodara. S obzirom da su Kornati u 90% vlasništvu stanovnika otoka Murtera, najbolje je krenuti iz Murtera, a najjednostavniji način obilaska Kornata je u organiziranim jednodnevnim izletima, koji otprilike nude sličan načina obilaska.
Kornati
Plovidba brodom uz otoke nudi razgledavanje  obale otoka, obala koja je okrenuta pučini  uzdiže se strmim , okomitim liticama takozvanim krunama sa raznim figurama u obliku pudlice, lika čovjeka, glave kornjače i patkice, a obala okrenuta prema kopnu je blaga, plitka, vijugava sa pitomim zaljevima, gdje se pristaje brodom na nekoj od plaža sa savršeno čistim i ugodnim za kupanje morem.

Krune

Unutar granica Nacionalnog parka dozvoljeno kretanje posjetiteljima samo na područjima i stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju. Sa mnogobrojnih vidikovaca pruža se prelijepi pogled na kojima se zastaje zabilježiti trenutke kamerom. S obzirom da je kopneni dio parka potpuno u privatnom vlasništvu potrebno je ponašati se kao pažljiv gost.
Plaža
Arheološki nalazi poput alatki kojima su se služili neandertalci, svjedoče o naseljenosti Kornata još u prapovijesti unatrag 43000 godina kada su još svi otoci bili dio kopnene mase, jer je Jadransko more bilo 100 tinjak metara niže. Tek prije 10000 godina more je razdvojilo otoke od kopna, a čovjek se tada već prilagodio životu na Kornatima. 
Kornati
Male četverokutne nastambe, pojedinačne ili u grupama, gradine i gomile, su ostaci koji svjedoče o značajnoj naseljenosti otoka Ilirima, koji su se uglavnom bavili stočarstvom, ali također i ribarstvom.
Kornati
U vrijeme Bizanta sagrađena je utvrda Tureta na otoku Kornatu, markantma građevina, koja je imala vojnu namjenu sa svrhom osiguranja i kontrole plovidbe tada nesigurnim Jadranskim morem.
Tureta
Iz doba Bizanta su i ostaci ranokršćanske bazilike koja se nalazi u podnožju utvrde Tureta, a na čijem je mjestu u srednjem vijeku sagrađena skromna sakralna gradevina crkvica Gospe od Tarca, u kojoj se i danas služi misa prve nedjelje srpnja.

Gospa od Tarca
Iz vremena Mletačke vladavine  je ostatak kaštela na otočiću Vela Panitula, a koji je služio za ubiranje poreza od kornatskih ribara koji su na otočiću Piskera sagradili ribarsko naselje, čijih ostataka danas i nema, i crkvicu s gotičkim elementima, koja je obnovljena.
Kornati
Stanovnici otoka Murtera nastanjivali su otoke od 17. stoljeća, gdje su uzgajali ovce, obrađivali polja i lovili ribu. Oni su od zadarske vlastele, kao najamni radnici koji su tu radili, otkupili otoke. U to vrijeme iznikao je i složeni mozaik suhozidnih ograda, danas jednih od najzanimljivijih kulturnih atrakcija u podrucju parka.

Suhozid
Danas otoci nisu stalno nastanjeni, samo je nekoliko obitelji na Kornatima sa stalnim boravištem.
Obiteljska kuća i restoran
Osim uobičajenih organiziranih jednodnevnih izleta, na Kornatima je moguće iznajmiti kućicu u svrhu doživljaja robinzonskog turizma, a također je moguće organizirati boravak u obitelji, gdje se najintezivnije može doživjeti život istinskog Kurnatara.
Kornati-robinzonski turizam