utorak, 30. kolovoza 2011.

Škrip (Brač)

A da bismo otkrili povijest Brača, treba otići u Škrip, najstarije mjesto na otoku Braču, nazvano i olim civitas-izgubljeni grad.
Škrip
Brač je prije milijun godina bio sastavni dio kopna, tu je tekla Cetina i usjekla duboke kanjone od istoka prema zapadu. Tu su mnogobrojni ostaci prapovijesnog vremena, preko 40 špilja i 180 jama, a tu su živjeli divlji jeleni, po kojima je Brač i dobio ime od ilirske riječi brentos=jelen, zatim konji, medvjedi i goveda. Prije 20-30000 godina kopno se spustilo, a Brač je postao otok.
Škrip - bijeli kameni krovovi
Škrip - cisterne
Iliri su ovdje živjeli 1500 godine pr. Kr. i ostavili brojne gradine po brežuljcima. Na kiklopskim zidinama iz ilirskog vremena, je sagrađeno i najveće očuvano rimsko groblje i rimski mauzolej, u kojemu su sahranjene  Dioklecijanove žena i kćer.
Crkva Sv Duh
Na groblju je danas crkvica Sv. Duha , čija gradnja seže još u 4. stoljeće, kao ranokršćanska građevina, koja je u više navrata obnavljana, a tu se nalazi i kapelica Sv. Ivana, u dosta zapuštenom stanju.
Kula Radojković
Kula Radojković - Zavičajni muzej
Tragovi dolaska Hrvata postoje od 9. stoljeća, a danas je najznačajnija kula Radojković iz 16.st, koja je sagrađena iznad mauzoleja, a danas je tu Zavičajni muzej otoka Brača.
Zavičajni muzej
Zavičajni muzej
Obitelj Cerinic u Škripu je imala svoj dvorac, sa kulom sagrađen 1618. godine, na trgu gdje je sada u blizini Župna crkva Sv Jelene Križarice, koja je prema nekim legendama rođena u Škripu, a o njoj smo već pričali u priči o Povljima.
Dvorac Cerinic i Župna crkva
Kula Cerinic
Župna crkva sagrađena je u 18. i 19. stoljeću s lijepim drvenim oltarima i slikama Tizijanovog učenika Palme Mlađega, koji ih je darovao škripjanima kada su ga spasili od brodoloma.
Crkva Sv Jelene Križarice
Pročelje Župne crkve
Škrip je danas slabo naseljeno mjesto. Mnogim iseljenicima, od kojih ih se najviše iselilio u Čile, predsjednik Escobar je prilikom posjete Škripu 2004. postavio spomen ploču.
Spomenik škripjanskim iseljenicima u Čile
Škrip je dobio ime od latinske riječi scrupus što znači oštro golemo kamenje, a to kamenje je iz ovdašnjeg rimskog kamenoloma korišteno za gradnju Dioklecijanove palače u Splitu, kao i za brojne sarkofage u Saloni. Preostali sarkofazi se danas u Škripu koriste za držanje ulja. Blizu kamenoloma je bila i ranokršćanska crkvica za kršćane koji su radili u kamenolomu, dok su nekršćani u kamenolomu izradili reljef svog zaštitnika antičkog junaka Herakla.
Rimski kamenolom
Škripa se sjećam sa jednog izleta iz studentskih dana, prije više od 20 godina, gdje smo u jednoj konobi imali i ručak, sa obaveznom bračkom janjetinom na jelovniku, i bračkom rožatom za desert.

Brački vitalac

Bračka rožata

I sve je još od onda ostalo u Škripu isto, nepromijeno, tu kao da je vrijeme stalo. Ovakvo jedno mjesto jednostavno ne treba mijenjati, jer bi ga svaka intervencija narušila. Treba samo pažljivo održavati ovu njegovu duboku starost.
Škrip
Škrip