utorak, 2. kolovoza 2011.

Velebit - Paklenica

Velebit sa dva nacionalna parka na svome području je također zanimljivo odredište za ljubitelje prirode.

Nacionalni park Paklenica je područje na primorskoj strani Velebita, gdje se oko potoka Velika Paklenica i Mala Paklenica, uz raznolike atraktivne geološke oblike, stvorila oaza zelenila i vode.
Velebit
Potok Velika Paklenica izvire na visini 1250 m na području Ivinih vodica i teče probijajući se između velikih stijena, a nakon utoka potoka Brezimenjača kod planinarskog doma, potok Velika Paklenica naglo skreće u klanac okomitih, nepristupačnih stijena, gdje se sa litica može čuti kako huči u stotinjak metara dubokokom klancu. U podnožju Anića kuka, potok se smiruje na ravnom terenu, a nakon toga ulazi u najuži dio klanca dubok i do 400 m, gdje preskačući preko prepreka stvara divlje slapove. Nakon prolaska kroz taj klanac, voda se smiruje i prilazi moru, a ušće kod Starigrada postoji samo u zimskim mjesecima kada se topi snijeg i pada kiša, inače kroz porozne stijene ponire prije ušća.
Izvor
 Potok Mala Paklenica izvire podno Babina vrha i Svetog brda, a utječe u more kod mjesta Seline. Ovaj potok je siromašniji vodom i često presušuje. Ovdje je manje posjetitelja, jer nisu uređene planinarske staze, pa je teže prohodan.
A sa vrha je prekrasan pogled
Uz Veliku Paklenicu uređena je turistička staza, polazi od Starigrada i iz kanjona vodi do špilje Manite peći, najljepše špilje bogate špiljskim ukrasima, i to je jedina špilja u ovom parku uređena za turistički obilazak. Staza dalje vodi do šumske kuće i planinarskog doma, gdje se može odmoriti ili prenoćiti, a planinari mogu dalje otići do najviših velebitskih vrhova Vaganskog vrha (1758 m) i Svetog brda (1753 m).
Staza
Potok Paklenica
Najveća atrakcija ovog parka je golema monolitna stijena Anića kuk, koji se uzdiže 400 m uvis. Anića kuk je postao poznat i kao penjačko središte gdje postoji više od 400 uređenih smjerova. Sezona penjanja je od travnja do studenog, a oko 1. svibnja ovdje se održava tradicionalni apinistički susret Big Wall Speed Climbing.
Anića kuk
Alpsko penjanje-vježbalište                            
U području nacionalnog parka postoje dionice prijelaza od mediteranske do planinske vegetacije, pa je ovdje razvijen iznimno bogar i raznolik biljni i životninjski svijet.
Zvončići
Šume prekrivaju dvije trećine površine parka, a čine ih šume hrasta medunca, bijelog i crnog graba, bukova šuma i šuma crnog bora. Prema smoli crnog bora tzv. "paklini" Paklenica je dobila svoje ime. Prirodno bogatstvo čine i stijene između kojih se mogu naći različite vrste zvončića, kamenjari sa kaduljom i vrijeskom i livade na kojima rastu mnogobrojne vrste ljiljana i orhideja.

U bogatom životinjskom svijetu Paklenice zabilježeno je preko 4000 različitih vrsta, od leptira, zmija i gušterica, ptica i sisavaca od koji se ovdje mogu vidjeti srna, jelen, divlja svinja, medved, vuk i ris. S obzirom  da se ovdje nalaze visoke stijene i litice, a one su prirodno stanište velikih ptica, ovdje se mogu vidjeti suri orao, sivi sokol i bjeloglavi sup.
Paklenica
Iako izdaleka Paklenica izgleda kao golema kamena pustoš, demantira nas tako bujni i raznoliki živi svijet, u koji treba ući i uvjeriti se kako je život otporan na prepreke koje se pred njim nađu.